Lý lịch khoa học
Nguyễn Hoàng Bảo

Chức vụ: Bác Sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chuyên ngành: Y đa khoa.

Email: baonh@pnt.edu.vn

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Nguyễn Hoàng Bảo tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020. Không chọn con đường thực hành lâm sàng như thường lệ, anh chọn về làm nghiên cứu y sinh tại Đơn vị Vi sinh – Ký sinh – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vì thích thú với việc làm thí nghiệm, phân tích các dữ liệu thu nhận và rút ra các kết luận khoa học.

Anh cũng tin rằng làm nghiên cứu y sinh là một trong các con đường tốt nhất để tiến đến các phương thức trị liệu hiệu quả và kinh tế cho bệnh nhân. Hiện tại, anh đang đảm nhiệm các xét nghiệm miễn dịch học nhằm xác định tỉ lệ phơi nhiễm T. marneffei ở vùng địa lý cao và vùng thấp tại Việt Nam.

Quá trình

Nghiên cứu khoa học

 1. Đề tài nghiên cứu: Khảo sát ảnh hưởng của kháng sinh trong máu đến khả năng cấy máu của hệ thống cấy máu tự động
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường): Cơ sở
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Thành viên
  Bắt đầu / hoàn thành: 5/2021-3/2022
 2. Đề tài nghiên cứu:Khảo sát vi khuẩn kháng kháng sinh trong hệ vi sinh đường ruột trên trẻ em
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường): Cơ sở
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Thành viên
  Bắt đầu / hoàn thành: 4/2021-11/2022
 3. Đề tài nghiên cứu:Nghiên cứu về bệnh nhiễm nấm Talaromyces: Khảo sát các phương pháp chẩn đoán và mối tương quan của bệnh với phơi nhiễm nấm trong môi trường
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường):Hợp tác quốc tế
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Thành viên
  Bắt đầu / hoàn thành: 2022-2027