Lý lịch khoa học
Lại Ngô Gia Phúc

Chức vụ: Cử nhân Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học.

Email: laingogiaphuc1998@gmail.com

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Lại Ngô Gia Phúc tốt nghiệp ĐH Nottingham (Anh quốc) chuyên ngành CNSH. Cô ấy đang làm việc tại Đơn vị Vi- kí sinh tại Trung Tâm Nghiên Cứu Y Sinh thuộc ĐHYK-Phạm Ngọc Thạch. Với những kiến thức tích lũy trong quá trình học tập và nghiên cứu, cô ấy mong muốn có thể áp dụng những kĩ thuật cnsh để cải thiện sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ứng dụng sinh học phân tử tân tiến để chẩn đoán bệnh, định danh tác nhân gây bệnh.

Ngoài ra, cô ấy còn quan tâm đến những vấn đề khoa học như vật chứa bệnh, mối liên hệ giữa yếu tố nhân khẩu xã hội học và bệnh tật cũng như những đề xuất thay đổi để giảm thiểu bệnh tật. Phúc có kế hoạch dài hạn để phát triển một kênh truyền thông phổ biến các kiến thức khoa học với cộng đồng và tăng nhận thức về các vấn đề bệnh dịch cho cộng đồng. Trong dự án TMRC, Phúc sẽ đảm nhiệm 3 xét nghiệm kháng nguyên cho mục tiêu 1 và tham gia điều phối phần thực địa ở mục tiêu 3.

Quá trình

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Đề tài nghiên cứu: Khảo sát ảnh hưởng của kháng sinh trong máu đến khả năng cấy máu của hệ thống cấy máu tự động
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường): Cơ sở
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Thành viên
  Bắt đầu / hoàn thành: 5/2021-3/2022
 2. Đề tài nghiên cứu: Khảo sát vi khuẩn kháng kháng sinh trong hệ vi sinh đường ruột trên trẻ em
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường): Cơ sở
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Thành viên
  Bắt đầu / hoàn thành: 4/2021-11/2022
 3. Đề tài nghiên cứu:Nghiên cứu về bệnh nhiễm nấm Talaromyces: Khảo sát các phương pháp chẩn đoán và mối tương quan của bệnh với phơi nhiễm nấm trong môi trường
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường):Hợp tác quốc tế
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Thành viên
  Bắt đầu / hoàn thành: 2022-2027