Lý lịch khoa học
Nguyễn Đăng Duy

Chức vụ: Chuyên viên tại Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Chuyên ngành: Kế toán.

Email: nguyendangduy@pnt.edu.vn

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Nguyễn Đăng Duy tốt nghiệp Cử nhân Tài chính – Kế toán, Trung cấp Tin học. Hiện anh đang theo học chương trình Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Ngôn ngữ Anh. Anh đã có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực hành chính, nhân sự, thuế và hiện có hơn 07 năm làm việc tại Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Vì thế, anh có đủ chuyên môn, kinh nghiệm để hỗ trợ công tác hành chính, nhân sự và quản trị các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực hợp tác trong nước và ngoài nước. Anh hy vọng được tham gia tích cực, hỗ trợ hiệu quả cho công tác nghiên cứu. Trong tương lai, anh mong muốn có cơ hội trau dồi và học hỏi thêm các kiến thức về quản trị các dự án hợp tác với nước ngoài để có thể đóng góp cho các công trình nghiên cứu của Trường.

Quá trình

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 1. Nơi công tác: Công ty TNHH XD-TM Long Toàn
  Công việc đảm nhiệm: Phụ trách thuế, nhân sự, hành chính
  Thời gian:08/3/2004 – 31/3/2010
 2. Nơi công tác: Công ty TNHH TM-DV Tin học Huỳnh Gia
  Công việc đảm nhiệm:Phụ trách kinh doanh, đại diện bán hàng
  Thời gian:01/02/2009 – 31/01/2016
 3. Nơi công tác:Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  Công việc đảm nhiệm:Chuyên viên
  Thời gian:14/03/2016 – nay