Lý lịch khoa học
Phạm Thành Trung

Chức vụ: Cán bộ hành chính

Nơi làm việc: Phòng Hợp tác Quốc tế – Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Email: trungpt@pnt.edu.vn

Thông tin

Giới thiệu bản thân

Phạm Thành Trung có bằng Cử nhân Ngôn ngữ Pháp tại trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.

Anh đã có kinh nghiệm hơn 4 năm làm việc tại Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đây là bước đà lớn để anh có thể đủ chuyên môn để hỗ trợ công tác hành chính và quản lý đề tài nghiên cứu trong khuôn khuôn khổ hợp tác với nước ngoài.

Với nền tảng tốt về ngoại ngữ và công tác hành chính, anh mong muốn áp dụng những kỹ năng và kiến thức về hợp tác quốc tế để tham gia hỗ trợ nghiên cứu. Tương lai xa, anh Phạm Thành Trung mong muốn có thể trau dồi và học hỏi thêm các kiến thức về quản trị các dự án hợp tác mang yếu tố nước ngoài để hỗ trợ các nghiên cứu tại Trường.