Lý lịch khoa học
Nguyễn Hoàng Chương

Chức vụ: Ths.BS tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chuyên ngành: Khoa học Y sinh (Ký sinh trùng Y học).

Email: chuongnh@pnt.edu.vn

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Chương tốt nghiệp Y đa khoa tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2017. Hai năm sau, bác sĩ Chương tham gia chương trình Thạc sĩ Ký sinh trùng Y học và tốt nghiệp năm 2021. Bác sĩ Chương yêu thích nghiên cứu các vi nấm quan trọng trong y học như vi nấm ngoài da, Candida và các vi nấm hệ thống (bao gồm Talaromyces marneffei). Mục tiêu của bác sĩ Chương là nghiên cứu sâu hơn về cơ chế tương tác giữa vi nấm và ký chủ, qua đó ứng dụng kiến thức vào thực hành lâm sàng.

Quá trình

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng của acid uric huyết thanh đối với tiên lượng bệnh nhân đột quỵ não
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường): Bệnh viện (BV Nguyễn Trãi)
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Đồng Chủ nhiệm
  Bắt đầu / hoàn thành: 2022/2023
 2. Đề tài nghiên cứu:Ứng dụng kỹ thuật MALDI-Tof MS trong định loài và khảo sát kháng nấm đồ của vi nấm ngoài da
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường):Đại học Quốc gia cấp C
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Thành viên
  Bắt đầu / hoàn thành: 2023/2025
 3. Đề tài nghiên cứu:Nghiên cứu về bệnh nhiễm nấm Talaromyces: Khảo sát các phương pháp chẩn đoán và mối tương quan của bệnh với phơi nhiễm nấm trong môi trường
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường):Hợp tác quốc tế
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Thành viên
  Bắt đầu / hoàn thành: 2022-2027
Công trình đã công bố

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 1. Tên công trình: Nguyễn Hồ Phương Liên, Tăng Tuấn Hải, Nguyễn Hoàng Chương (2021). Tỉ lệ nhiễm các chủng vi nấm ngoài da trên bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Tập 25 (số 5), tr. 213
  Tên tạp chí: Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh
  Năm công bố: 2021
 2. Tên công trình: Phạm Thị Thanh Vân, Trần Phủ Mạnh Siêu, Ngô Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Chương (2022). Khảo sát thành phần loài vi nấm trên da đầu của bệnh nhân gàu tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Y Dược học Phạm Ngọc Thạch. Tập 2 (số 4). Tr. 122-128.
  Tên tạp chí: Tạp chí Y Dược học Phạm Ngọc Thạch
  Năm công bố: 2022