Lý lịch khoa học
Nguyễn Ngọc Minh

Chức vụ: TS.BS tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa.

Email: dr.nguyenngocminh@gmail.com

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

TS. BS. Nguyễn Ngọc Minh tốt nghiệp bác sĩ y khoa (chuyên khoa nội tiết) từ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhưng lại mang tâm huyết với lãnh vực y tế công cộng. Sau đó, tiến sĩ Minh theo học chuyên ngành Dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng và tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Southampton, Anh quốc.

Nối tiếp đam mê, Tiến sĩ Minh tiếp tục nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Y khoa sức khỏe cộng đồng Đại học Sydney, Úc. Anh ấy đã đóng góp trong lĩnh vực này hơn mười hai năm và có nhiều kinh nghiệm về bệnh béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên, các biện pháp can thiệp y tế công cộng và gần đây là quản lý COVID-19.

Là giảng viên của Khoa Y tế Công cộng và là thành viên tích cực của Đơn vị Nghiên cứu Khoa học của PNTUM, năng lực và mối quan tâm của Tiến sĩ Minh lan rộng trong cả nghiên cứu định tính và định lượng trong lĩnh vực y tế công cộng. Minh hiện là đầu tàu của nhóm thực địa trong Chương trình Nghiên cứu Y học Nhiệt đới về bệnh Talaromycosis tại Việt Nam.

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2009-09/2012

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM

Giảng viên -Trợ giảng BM Dịch Tễ học Cơ bản – Dân số học

10/2009 – 12/2010

Khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhân Dân 115

Khám bệnh và giám sát sinh viên thực hành lâm sàng tại Khoa

10/2012 – 09/2013

Đi học tại ĐH Southampton, Anh

Đi học Thạc sĩ

10/2013 – 01/2014

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Giảng viên BM Dịch Tễ học

02/2014 – 09/2018

Học tại Đại Học Sydney, Úc

Đi học Tiến sĩ Y khoa

03/2016 – 06/2016;

05/2017 – 07/2017;

10/2018 – nay

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM

Giảng viên BM Dịch Tễ học

Quá trình

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Đề tài nghiên cứu: Mối liên quan giữa Hoạt động thể lực và Yếu tố nguy cơ Tim mạch phối hợp (Hội chứng chuyển hóa) ở trẻ vị thành niên TPHCM.
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường): Trường
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Nghiên cứu viên chính phụ trách thu thập, phân tích và viết báo cáo.
  Bắt đầu / hoàn thành:2008/2009
 2. Đề tài nghiên cứu: Hội chứng chuyển hóa ở trẻ vị thành niên TPHCM: Phân tích thành tố các yếu tố nguy cơ liên quan đến Hội chứng chuyển hóa.
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường): Trường
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Nghiên cứu viên phụ, viết và hiệu chỉnh báo cáo
  Bắt đầu / hoàn thành: 2009/2010
 3. Đề tài nghiên cứu: So sánh hiệu quả của phẫu thuật cắt Amidan bằng dao Coblator và dao Laser CO2 ở người bệnh nhân người lớn và trẻ em tại 4 bệnh viện chính ở TPHCM.
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường): Thành phố
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Nghiên cứu viên phụ, nhập, phân tích số liệu
  Bắt đầu / hoàn thành: 2011/2012
 4. Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu hệ thống (có kèm phân tích tổng hợp) về Các chất béo tiêu thụ ở trẻ em và tình trạng Thừa cân và Hội chứng chuyển hóa.
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường):
  Trường
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài:
  Nghiên cứu viên chính phụ trách thu thập, phân tích dữ liệu và viết bài hoàn chỉnh.
  Bắt đầu / hoàn thành: 
  2013/2013
 5. Đề tài nghiên cứu: Hiệu quả can thiệp thông qua trẻ em đồng trang lứa trong phòng chống thừa cân – béo phì trẻ em: Nghiên cứu hệ thống và Phân tích Tổng hợp các nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên.
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường):
  Trường Đại học Sydney
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài:
  Nghiên cứu viên chính phụ trách thu thập, phân tích dữ liệu và viết bài hoàn chỉnh.
  Bắt đầu / hoàn thành:
  2017/2018
 6. Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu Can thiệp thử nghiệm dựa trên trẻ em đồng trang lứa phòng ngừa thừa cân béo phì trẻ em (NC quốc tế nhận tài trợ của Medical Research Council, UK).
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường):
  Trường
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài:
  Nghiên cứu viên chính (PI), Giám sát chất lượng và kỹ thuật; giám sát thu thập số liệu, tổng hợp và báo cáo số liệu.
  Bắt đầu / hoàn thành: 
  2017/2019
 7. Đề tài nghiên cứu: Đánh giá thái độ nhận thức sinh viên về các hành vi, lo sợ về COVID-19 và trầm cảm với thực hành phòng chống COVID (nghiên cứu đa trung tâm tại 8 trường Đại học Sức khỏe tại VN).
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường):
  Bộ Y Tế
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài:
  Nghiên cứu viên phụ trách thu thập, báo cáo dữ liệu tại Đại học Y khoa PNT.
  Bắt đầu / hoàn thành:
  2020/2021
 8. Đề tài nghiên cứu: Chương trình Đánh giá sử dụng thuốc Molnupiravir cho người nhiễm COVID-19 mức độ nhẹ tại TPHCM.
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường):
  Bộ Y Tế
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài:
  Nghiên cứu viên chính phụ trách giám sát, thu thập, tổng hợp và báo cáo kết quả.
  Bắt đầu / hoàn thành:
  2021/2022
 9. Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu về bệnh nhiễm nấm Talaromyces tại Việt Nam (hợp tác quốc tế giữa ĐHYK PNT và Đại học Duke US).
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường):
  Quốc tế
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài:
  Nghiên cứu viên chính phụ trách cộng đồng.
  Bắt đầu / hoàn thành:
  2022/2026
 10. Đề tài nghiên cứu: Đề án “Đào Tạo Nhân Lực Trình Độ Quốc Tế Ngành Y Tế”.
  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường):
  Sở KH-CN TPHCM
  Trách nhiệm tham gia trong đề tài:
  Nghiên cứu viên chính phụ trách nhóm khảo sát
  Bắt đầu / hoàn thành:
  2023/2024

Công trình đã công bố

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 1. Tên công trình: Energy intakes, macronutrient intakes and the percentages of energy from macronutrients with adolescent BMI: Results from a 5-year cohort study in Ho Chi Minh City, Vietnam
  Tên tạp chí: British Journal of Nutrition
  Năm công bố: 2022
 2. Tên công trình:  Effectiveness of peer-led programs for overweight and obesity in children: systematic review and meta-analysis
  Tên tạp chí: Int J Obes
  Năm công bố:
    2022
 3. Tên công trình:  Effect of a peer-led education intervention on dietary behaviour and physical activity among adolescents in Ho Chi Minh City, Vietnam: a pilot study’
  Tên tạp chí: Eur J Clin Nutr
  Năm công bố:
   2022
 4. Tên công trình:  Predictors of eHealth Literacy and Its Associations with Preventive Behaviors, Fear of COVID-19, Anxiety, and Depression among Undergraduate Nursing Students: A Cross-Sectional Survey
  Tên tạp chí: International Journal of Environmental Research and Public Health
  Năm công bố:
  2022
 5. Tên công trình:  Fear of COVID-19, healthy eating behaviors, and health-related behavior changes as associated with anxiety and depression among medical students: An online survey
  Tên tạp chí: Front. Nutr
  Năm công bố:
  2022
 6. Tên công trình:  Improving the Lifestyle of Adolescents Through Peer Education and Support in Vietnam: Protocol for a Pilot Cluster Randomized Controlled Trial
  Tên tạp chí: JMIR Research Protocols
  Năm công bố:
   2020
 7. Tên công trình:  Sugar‐sweetened beverage consumption and overweight and obesity in adolescents in Ho Chi Minh City, Vietnam: a population‐based analysis
  Tên tạp chí: Pediatrics International
  Năm công bố:
  2021
 8. Tên công trình:  Overweight and Obesity in Adolescents in Ho Chi Minh City: From qualitative and quantitative evidence to peer-led intervention’
  Tên tạp chí: PhD Degree
  Năm công bố:
  2019
 9. Tên công trình:  Perceptions and Practices Related to Obesity in Adolescent Students and Their Programmatic Implications: Qualitative Evidence from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Tên tạp chí: Maternal and Child Health Journal
  Năm công bố:
  2022
 10. Tên công trình:  Modified fat intake and obesity and metabolic syndrome in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
  Tên tạp chí: MSc Dissertation
  Năm công bố:
  2013
 11. Tên công trình:  Comparison of effects of Coblator instrument and Laser CO2 in Tonsillectomy on adults and children at Ho Chi Minh city: a serial-case study
  Tên tạp chí: Journal of Medicine of Ho Chi Minh city
  Năm công bố:
  2012
 12. Tên công trình:  Metabolic syndrome in adolescents in Ho Chi Minh city: a factor analysis of risk factors related to metabolic syndrome
  Tên tạp chí: Journal of Medicine of Ho Chi Minh city
  Năm công bố:
    2010
 13. Tên công trình:  Relationship between physical activity and clustered cardiovascular risk factors in adolescents in Ho Chi Minh city from 09/2007 to 09/2008: a population-based cross-sectional study
  Tên tạp chí:Vietnam Medical Research Journal
  Năm công bố:
    2010