Từ ngày 20 tháng 10 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2024, nhóm cộng đồng thuộc Ban nghiên cứu TMRC đã thực hiện tập huấn GCP, tập huấn và hỗ trợ thu mẫu cho đối tác nghiên cứu tại 5 tỉnh:

  1. Tỉnh Tiền Giang: ngày 20 đến 21 tháng 10 năm 2023.
  2. Huyện Củ Chi (TP.HCM): ngày 01 tháng 11 năm 2024.
  3. Tỉnh Đắk Lắk: ngày 14 đến 16 tháng 11 năm 2024.
  4. Tỉnh Bình Phước: từ ngày 02 đến ngày 04 năm 2024.
  5. Tỉnh Đắk Nông: từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3 năm 2024.

Việc tập huấn giúp đảm bảo cộng tác viên tại điểm nghiên cứu có thể thực hiện thu, xử lý và vận chuyển mẫu đúng với tiêu chuẩn thực hành lâm sàng tốt; đảm bảo được quyền lợi của người tham gia nghiên cứu. Đồng thời, việc tập huấn giúp tăng tương tác, giải quyết được những khó khăn tại nơi công tác của cộng tác viên. Từ đó, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu mẫu.

A. Một số hình ảnh tập huấn tại tỉnh Tiền Giang ngày 20-21/10/2023

Hình 1: TS. BS. Nguyễn Ngọc Minh (trưởng nhóm cộng đồng) tập huấn GCP, đề cương nghiên cứu

Hình 2: ThS. ĐD. Cao Thị Ngọc Bích tập huấn thu và xử lý mẫu máu

Hình 3: CN. Gia Phúc – Nhóm cộng đồng tập huấn đóng gói và vận chuyển mẫu

B. Một số hình ảnh tập huấn tại huyện Củ Chi ngày 01/11/2024:

Hình 4: Nhóm cộng đồng tập huấn GCP, đề cương nghiên cứu và thu thập bộ câu hỏi

Hình 5. Cộng tác viên thu mẫu tại cộng đồng

Hình 6. Nhóm nghiên cứu tập huấn thu và xử lý mẫu máu

C. Một số hình ảnh tập huấn tại huyện Đắk Lắk ngày 14-16/11/2024:

Hình 7: Nhóm cộng đồng tập huấn GCP, đề cương nghiên cứu và thu thập bộ câu hỏi

Hình 8: Cộng tác viên tiến hành lấy đồng thuận tham gia nghiên cứu tại bệnh viên

Hình 9: Cộng tác viên tiến hành lấy thu bảng hỏi cho đối tượng ngoài cộng đồng

D. Một số hình ảnh tập huấn tại tỉnh Bình Phước ngày 02-04/01/2023

Hình 10: Nhóm cộng đồng tập huấn GCP, đề cương nghiên cứu và thu thập bộ câu hỏi

Hình 11: Hướng dẫn cộng tác viên xử lý mẫu nghiên cứu

Hình 12: Đường đến nhà đối tượng nghiên cứu để thu mẫu

E. Một số hình ảnh tập huấn tại tỉnh Đắk Nông ngày 25-27/03/2023

Hình 13: Nhóm cộng đồng tập huấn GCP, đề cương nghiên cứu và thu thập bộ câu hỏi

Hình 14: Công tác viên thực hiện dán code sau khi xử lý mẫu

Hình 15: Công tác viên thu mẫu nghiên cứu ngoài cộng đồng