Trong khuôn khổ chuyến công tác của PGS. TS. BS. Lê Thùy tại Việt Nam, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2023; các thành viên của TMRM bao gồm PGS. Thùy; PGS. TS. Ngô Thị Hoa, thành viên của nhóm lab, nhóm cộng đồng, nhóm admin và nhóm quản lý dữ liệu đã có mặt tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để tham dự cuộc họp với PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Các thành viên trong nhóm nghiên cứu lần lượt giới thiệu bản thân, vai trò trong dự án với PGS. Hiệp nhằm tạo gắn kết giữa nhóm nghiên cứu với Hiệu trưởng. PGS. Thùy và PGS. Hoa đã trình bày những thuận lợi, khó khăn cũng như đề xuất các vấn đề đang gặp phải với PGS. Hiệp.

Đồng thời, nhóm nghiên cứu còn trình bày thêm các dự án có thể sẽ hợp tác trong tương lai với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Từ những kinh nghiệm của dự án hiện tại, PGS. Hiệp đã đề ra nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh quy trình, thủ tục cho các dự án hợp tác quốc tế sau này.

Trong suốt cuộc hợpnhiều vấn đề đã được giải quyết như cơ cấu lại nhận sự cho phù hợp, tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực tham gia đề tài. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa nhóm nghiên cứu với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cũng như mối quan hệ giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Với Trường Đại học Duke (Mỹ).

Kết thúc cuộc họp, các thành viên nhóm nghiên cứu cùng nhau ăn trưa để tạo sự đoàn kết, giao lưu giữa các thành viên

Hình 1. Nhóm nghiên cứu thảo luận cùng Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Hình 2. Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trao kỷ niệm chương cho PGS. Thùy

Hình 3. Nhóm nghiên cứu chụp hình lưu niệm cùng PGS. Hiệp

Hình 4. Nhóm nghiên cứu ăn trưa cùng nhau sau cuộc họp